Skip to main content

Week zonder vlees

Eet 6-12 maart geen vlees! Dit zag je misschien niet aankomen. Een veehouder die de loftrompet steekt voor de ‘nationale week zonder vlees’. Maar Hoeve Biesland is bij uitstek een plek van ogenschijnlijke tegenstellingen. 

Wij zijn ons als boer bewust van de klimaatdoelstellingen die voor ons liggen. De vlees- en zuivelindustrie drukken een flinke stempel op ons landschap, biodiversiteit en dierenwelzijn. Wij zijn geen enorme fan van fabrieksmatige vleesvervangers, maar we geloven zeker dat je een volwaardige maaltijd kunt samenstellen met eiwitrijke peulvruchten, noten en zaden (en dus zonder vlees en zuivel). 

Deze week grijpen we graag aan om uit te leggen hoe wij ‘de echte waarde van vlees’ zien. En dan bedoelen we: ‘de echte waarde van een koe’. Vlees is veel meer dan alleen ‘eten’ voor de mens. ‘Goed’ vlees vervult een belangrijke rol wanneer het dier nog leeft. Neem als voorbeeld onze ossen die grazen op gebieden van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Als grote grazer spelen de ossen een cruciale rol in het ecosysteem; een samenspel tussen bodemleven, wormen, kruiden, vogels, insecten en meer. 

Grazers en gewassen kunnen elkaar enorm versterken. Dat werkt zo: grazers trekken van plek naar plek. Ze eten, plassen, poepen en stampen het de grond in. Ze komen pas terug op dezelfde plek als er genoeg eten is, en de bodem verrijkt is door de opgenomen mest (mits er genoeg ruimte en bewegingsvrijheid is natuurlijk). Onze ossen laten we op gekozen momenten specifieke stukken bodem begrazen, zodat overheersende grassoorten daar opgegeten worden. Hierdoor krijgen kruiden en bloemen een betere kans. Op deze manier is er jaarrond nectar beschikbaar voor bijen en andere insecten. Insecten en zaden zijn op hun beurt weer voeding voor vogels. Vogels verspreiden via hun poep de zaden. Uit de zaden groeien nieuwe kruiden. Kruidenrijk grasland is weer gezond voor de darmen van onze koeien. Een win-win voor het hele ecosysteem dus. “It’s not the cow, it’s the how”.

Hoeve Biesland ziet landschapsbeheer als onze core-business. Het produceren van voedsel is secundair. De symbiotische relatie tussen gras en grazer is al miljoenen jaren oud. Boeren en boswachters kunnen deze relatie de dag van vandaag nog altijd benutten. Maar in veehouderij wordt dit proces lang niet altijd optimaal ingezet, de balans is dan kwijt. 

Wij vinden het om deze reden helemaal niet zo’n slecht idee om vlees en zuivel te minderen of vermijden. Kortom, een mooie week voor bezinning. Op onze website (en in ons kistje vol smaak) vind je leuke plantaardige recepten!