Skip to main content

Onze melktap staat symbool voor het delen van verantwoordelijkheid voor ons landschap

Zien we in de toekomst naast de biertap ook een melktap met lokale biologisch melk in cafés en restaurants? Als het aan Hoeve Biesland ligt wel. We hebben in 2023 wekelijks zo’n 2000 liter niet-lokale-melk leveringen vervangen door leveringen van onze biologische, lokale melk.

Onze melktap geeft precies zoveel melk als dat een barista nodig heeft voor een cappuccino, een latte, een cortado of wat je maar kan bedenken. Een druk op de knop en je krijgt het aantal milliliters melk dat je nodig hebt, geen druppel meer. Zo worden er geen restjes melk weggegooid, zoals bij het gebruik van pakken. Dat is respectvol naar de koe en voorkomt voedselverspilling.

Daarnaast komt de melk in een herbruikbare plastic emmer van 10L waardoor er nagenoeg geen afval wordt gecreëerd als je onze melktap gebruikt. Alleen wanneer de emmers defect zijn is er nieuw verpakkingsmateriaal nodig.

Naast de praktische voordelen heeft de melktap ook een symbolische waarde. “De melktap is symbool voor het delen van verantwoordelijkheid, voor onze koeien, insecten en kruiden.” De horeca-ondernemer waar wij mee in zee gaan, gaat een langdurige relatie aan met Hoeve Biesland. Ze krijgen van ons de melktap cadeau, als zij beloven langdurig onze melk af te nemen. Zo slaan we als boer de handen ineen met horeca-ondernemers om ons landschap veerkrachtiger te maken en onze manier van biologisch boeren voort te kunnen zetten op lange termijn.

Een goed verhaal! Al zeggen we het zelf. Maar gelukkig vond Wij.land dat ook. Zij bekroonden ons in 2022 met hun Wij.land Innovatieprijs. Deze winst vormde voor ons de springplank om aan de slag te gaan met het installeren van de melktaps. De belangrijkste lessen die we tot nu toe hebben geleerd:

  1. De melktap werkte als verbinder, meer dan 150 nieuwsgierige ondernemers kwamen afgelopen jaar naar onzeboerderij om eens een kijkje te nemen. Veel daarvan nemen nu onze melk af, ook als ze geen melktap hebben!
  2. We hadden bij de eerste installatie van kinderziektes. Die praktische problemen zijn gelukkig snel verholpen en nu draait de melktap als een zonnetje. De uitdaging was dat bij ongehomogeniseerde melk je eigenlijk even lekker wil schudden voordat je gaat opschuimen. Maar dat kan niet gezien de melk in een emmer in een koelkast zit. Vanwege het niet homogeniseren drijft de room na een aantal dagen naar boven. Dan krijg je belletjes, de melk is niet goed, hij schuimt niet zoals je idealiter zou willen. Met de huidige installatie zorgen we dat de doorloop van de emmer melk sneller is dan 2/3 dagen, dan doet dit mogelijke probleem zich niet voor.
  3. Melk is een relatief ‘goedkoop’ product, het kosten-efficiënt krijgen van de productie, distributie en logistiek is een enorme opgave. We maken geen winst op de tap, maar vinden het wel een belangrijk verhaal om te vertellen. “We merken wel dat de melktap meer horeca klanten aantrekt. Ons verhaal slaat aan en steeds meer horeca-ondernemers willen meewerken aan een duurzame voedselketen. Ook als ze geen melktap willen laten installeren, kiezen ze uiteindelijk toch vaak voor onze melk. Met de opbrengsten van customer-brings-customer en het belang van het verhaal willen we zeker met de melktap blijven werken.
  4. Het is onze droom om niet alleen horeca-ondernemers, maar juist ook de consumenten die de cappuccino drinken te bereiken. De verbinding leggen tussen de melk in de cappuccino, en het biologisch boeren (en de relevantie daarvan) vereist teamwork tussen de horeca-ondernemer en ons. Onze klanten moeten ons verhaal over biodiversiteit en lokaal voedsel naar hun klanten kunnen overbrengen. Dat is een groot doel van de melktap, maar ook een grote uitdaging. Want in de praktijk blijkt het nog lastig om in de horeca de ruimte te creëren om een verhaal te vertellen. Met de personeelstekorten en hoge werkdruk is er vaak geen tijd om eens even goed in te gaan op het verhaal achter je bakkie. Toch blijven we hieraan werken, want mensen verbinden aan ons biodiverse landschap is één van onze hoogste doelen.

Last but not least willen de Wij.land enorm bedanken. Mede dankzij Wij.land hebben wij onze biologische barista melk ontzettend goed in de markt kunnen zetten. We leveren wekelijks meer dan 200 keer bij horeca in Delft, Rotterdam en Den Haag. Dat is fantatisch! Samen met onze klanten bouwen we aan een toekomstbestendige en duurzame voedselketen.

Over Wij.Land

Wij.land staat voor een gezond, biodivers en veerkrachtig landschap dat ecologische, economische en sociale waarde creëert voor de maatschappij. Zodat wij ons landschap beter overdragen aan de volgende generaties. Wij.land werkt samen met boeren aan de omslag naar een landbouw met een goed financieel perspectief en een positieve invloed op mens & natuur. Wij.land staat daarbij naast de boeren die deze richting willen inslaan en helpt ze om hun bedrijf toekomstbestendig vorm te geven.
https://wij.land

 

Over onze Bieslandse Barista melk
Wij zweren bij de hoge kwaliteit van onze melk, maar streven daarnaast naar het beste in de hele voedselketen. Zo slepen we niet onnodig met onze Bieslandse melk. We leveren alleen binnen een straal van 29 km van onze boerderij. Dit betekent voor ons minder kilometers, en voor jou: vers verser verst! Daarnaast werken we met glazen statiegeldflessen, wat ons een stap dichterbij een verpakkingsvrije wereld brengt.

Onze neus voor kwaliteit voeren we door in het welzijn van onze koeien en het beheer van het landschap. Onze koeien weiden in een biodiverse veen-weide polder waar het bulkt van de bloemen, bijen en insecten. Je treft er grutto’s, kieviten, lepelaars, de wilde orchidee, een heel hele verzameling inheemse kruiden en miljoenen wormen.

Onze koeien leven in kuddes en hebben veel ruimte. In de natte maanden staan de dieren in onze ruime overdekte ‘koeientuin’ waar hun mest omgezet wordt in grondstof voor vruchtbare compost die we leveren aan tuinders in de buurt. Kringlooplandbouw pur sang.

Melk van Hoeve Biesland is melk zoals de natuur het bedoeld heeft. Geen gekke bewerkingen, geen toevoegingen. Onze melk is ongehomogeniseerd, en daar zijn we best een beetje trots op! Maar wat is homogeniseren van melk eigenlijk? En waarom doet Hoeve Biesland dat bewust niet?

Als je melk homogeniseert wordt het onder hele hoge druk door een zeer fijne zeef geperst. De vetdeeltjes breken, en worden klein (en dus kapot) gemaakt. Ze worden verdrukt tot ze bijna even zwaar zijn als de water-deeltjes. Zo blijft de melk altijd goed gemengd (homogeen verdeeld) en kan hij lang in een (supermarkt)pak zitten zonder een roomkraag te krijgen. Fijn als je van gemak houdt. Maar wij vinden het kapot drukken van de vetbolletjes helemaal niet nodig. Sterker nog, de originele structuur van de melk is juist wat de kwaliteit maakt! En die roomkraag na een paar dagen, die hoort er gewoon bij. Even schudden maar 🙂

Gelukkig hebben wij de luxe van een eigen boeren zuivelwerkplaats (melkfabriek) op ons erf. Zo houden we de kwaliteit helemaal in eigen hand hebben. En als echte melk- en natuurliefhebbers blijven we natuurlijk graag zo dichtbij het pure product.

PS. Voordat er verwarring ontstaat: We pasteuriseren onze melk wel (dit is een verplichte bewerking die je moet uitvoeren als je melk gebotteld verkoopt). De melk die je in flessen met een Hoeve Biesland etiket in onze winkel en webshop koopt zijn dus gewoon gepasteuriseerd. Op de dop staat ook duidelijk een houdbaarheidsdatum. Drink hem op binnen een paar dagen na openen.