Skip to main content

Beste leden,

We willen je graag op de hoogte brengen van een verandering in het lidmaatschap op ons Kistje vol Smaak. Met ingang van 1 februari 2024 zullen we onze prijzen verhogen.

We begrijpen dat een prijsverhoging vervelend is. Juist daarom hebben we afgelopen 6 jaar nooit een prijsverhoging doorgevoerd. Maar omdat onze droom een duurzame en gezonde voedselketen is waarin boeren een eerlijke prijs krijgen, zijn wij genoodzaakt de prijs mee te laten stijgen met onze kosten. Zo krijgt onze groenteboerin, onze bevriende telers en onze inpakkers ook een eerlijke prijs. Daarnaast stijgen de kosten van bijvoorbeeld onze koelingen, vervoer, zorgtak en inpakhal.

Nieuwe prijzen lidmaatschap (per week);
– 1 persoons kistje €9,50
– 2 personen groente €9,50
– 2 personen fruit €9,50
– 2 personen groente en fruit €19
– 3 personen groente €14,25
– 3 personen fruit €14,25
– 3 personen groente en fruit €28,50
– 4 personen groente €19
– 4 personen fruit €19
– 4 personen groente en fruit €38
De kosten voor bezorging blijven hetzelfde (€3,50)

Wij passen je automatische incasso na 1 februari 2024 automatisch aan. Vragen, opmerkingen of tips zijn natuurlijk van harte welkom.

Last but not least: We zijn jullie zeer dankbaar voor het lidmaatschap. Een levende plek als Hoeve Biesland – en toekomstgerichte biologische landbouw in het algemeen – kunnen niet bestaan zonder de zekerheid van vrolijke wekelijkse klanten als jullie. Samen bouwen we aan de groene en smakelijke wereld van morgen!

Groetjes van het hele team van onze biologische zorgboerderij

———

ENGLISH:

Dear Kistje Vol Smaak member,

We would like to inform you on an important change in your membership Kistje vol Smaak. As of 1 February 2024, we will increase our prices.

We understand that a price increase is not what you wish for. That is precisely why we have not increased our prices over the past 6 years. However, a fair pricing system is crucial to built a solid, sustainable and organic food system. Our own costs have increased over the past years, and we would love for our Groenteboerin and befriended farmers to get a fair price for their hard work and great quality.

New prices of subscriptions;
1 person kistje €9,50
2 person vegetable €9,50
2 person fruit €9,50
2 people vegetables and fruit €19
3 people vegetable €14,25
3 people fruit €14,25
3 people vegetable and fruit €28,50
4 people vegetable €19
4 people fruit €19
4 people vegetable and fruit €38
Costs for home delivery will still the same €3,50

Without further notice we assume you agree and will automatically adjust your automatic payment after date 1 February 2024. Questions or comments very welcome.

Last but not least: We are very grateful for having you as a member of our farm. A place like Hoeve Biesland – and future-oriented organic agriculture in general – cannot exist without cheerful weekly customers like you. Together we build the sustainable and tasteful world of the future!

Warm regards from everyone at Hoeve Biesland

 

 

groentepakket  groentepakket  groentepakket