Skip to main content

Yesssssss!! Hoeve Biesland is winnaar van de Wij.land innovatieprijs.

Onze eigen Hoeve Biesland melk vloeit nu twee weken uit onze zuivelwerkplaats en de eerste bekroning op ons werk is nu al binnen. De innovatieprijs kregen we voor ons droomplan van “Bieslandse Barista Boeren”. Kort gezegd: We plaatsen een melktap in horecagelegenheden van waaruit verse lokale en natuurinclusieve melk vloeit. Handig voor barista’s, perfecte cappuccino voor de coffee lover, en meer binding met het biodiverse landschap bij jou om de hoek.

Waarom deze prijs? Wij.land stimuleert duurzaam ondernemerschap dat ons landschap, de bodem en de biodiversiteit beschermt en herstelt. Het veenweidegebied staat voor grote uitdagingen, zoals bodemdaling, kringlooplandbouw, woningnood, klimaatakkoord en de stikstofcrisis. Deze hebben grote gevolgen voor boeren én burgers in het gebied. Maar de toegenomen aandacht voor lokaal voedsel, recreatie en vakantie dicht bij huis, biodiversiteit en natuur biedt ook kansen. Zoals ons droomplan van de Bieslandse Barista Boeren!

Ben je barista en wil je weten of onze melktap iets voor jou is? Stuur ons een berichtje, dan gaan we samen voorproeven

Mail je Elien via [email protected]