Skip to main content

Op en rondom Hoeve Biesland vind je verschillende levende wezens. Natuurlijk heel prominent aanwezig zijn de koeien, de schapen, de kippen en de paarden. De vogelgemeenschap is ook goed vertegenwoordigd: mussen, spreeuwen en de scholekster in het weiland (heb je ‘m nooit gezien, dan heb je ’m wellicht gehoord!).

Al deze wezens zouden niet kunnen bestaan zonder de organismen die zich in de bodem, uit het zicht bevinden. Je valt van je kruk van de grote hoeveelheid organismen die ervoor zorgt dat planten – die vervolgens door de wezens boven de grond worden opgegeten – kunnen groeien.

Onze mooie groenten en kruiden in de moestuin, het kruidenrijkgrasland waar de koeien in grazen, het zou allemaal een dorre bende zijn zonder het bodemleven.

Schimmels, insecten, mijten, regenwormen, potwormen, aaltjes. Al deze kleine beestjes hebben invloed op de groei van planten. Ze brengen structuur in de bodem, zodat de bodem beter doorworteld kan worden. Ze breken plantenresten af tot organisch materiaal, wat kan dienen als voedingsstof voor het gewas. Er wordt zelfs samengewerkt tussen het bodemleven en planten om voedingsstoffen beter beschikbaar te maken voor planten.

In het voorjaar doen weidevogels zich tegoed aan de insecten uit onze rijke bodem en het is niet voor niks dat de koeien dansen als ze na een periode binnen in de koeientuin, buiten mogen grazen van het voedzame grasland.

Wij zorgen minstens zo goed voor de bodem als dat we voor alle andere wezens boven de grond doen. Kunstmest of pesticiden komen er bij ons niet in!