Skip to main content

 

Wat hebben deze kievitseieren, een koeienvlaai, de beestjes in de bodem en een glas verse melk met elkaar te maken? Bij Hoeve Biesland is dit alles onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Als biologisch-dynamische boerderij dragen we zorg voor de natuur en produceren melk, vlees en groenten van eigen bodem. Maar als onze boer Tim zegt ‘wij werken samen met de natuur’, wat bedoelt hij dan eigenlijk? Hoe zijn onze koeien onderdeel van natuurlijke processen? Hoe maken wij het leven van weidevogels makkelijker? En waarom maakt het verschil dat jij onze melk koopt?

Op onze boerderij is er meer gaande dan wat je op het eerste oog ziet. Zo zijn we een door de vogelbescherming erkende weidevogel boerderij. Waar je dit aan kunt zien? Onze sloten bijvoorbeeld. Als je goed kijkt zie je dat de waterstand erg hoog is. Dit is geen toeval. In overleg met het waterschap zetten we in onze Biesland Polder ieder jaar de sluizen open. Jaarlijks van 1 februari tot 1 juni stijgt de waterstand zo’n 25cm.

We horen je denken ‘hoge waterstanden, wat hebben de weidevogels daaraan’? Als het water hoog staat, groeit het gras minder snel. De geremde groei van gras maakt het leven van een pasgeboren kievit, tureluur of grutto makkelijker. Deze weidevogels zijn ‘nestvlieders’. Dat betekent dat de kuikens zodra ze uit hun ei kruipen direct voor eigen eten zorgen. Beide ouders blijven in de buurt, maar alleen om de kleine kuikens warm te houden.

Zo’n kuiken is niet groter dan 5 cm. Het trotseren van zwiepende grashalmen van 20cm is een hele uitdaging en kost veel energie. In hoog gras met een harde bodem is het bovendien lastig insecten en wormen vinden. Een hoge waterstand, zachtere bodem en vertraagde grasgroei maakt het leven van de weidevogels kuikens makkelijker. Het vergroot de kans dat ze genoeg voedsel vinden en uitgroeien tot een volwassen vogel. Verder wordt ons weiland bemest met de ruige mest (potstalmest) uit eigen koeientuin. Goed voor de wei én voor de insecten die de weidevogel-kuikens nodig hebben om groot te groeien.

Maar wat voor de weidevogel fijn is (laag gras) rijmt niet altijd met wat de boer wil. Als je zoals Hoeve Biesland melkkoeien houdt, is gras je groene goud. Hoe meer en hoe voedzamer het gras, hoe meer gezonde voeding voor de koe en hoe meer melkproductie. De balans tussen ecologie en economie is een complexe afweging. Als je puur naar het financiële plaatje kost een geremde grasgroei behoorlijk wat geld. Juist daarom zijn wij dankbaar voor de bezoekers van onze boerderij die een meerprijs voor onze producten betalen. Zo dragen jullie met wat je in jouw winkelmandje stopt bij aan het weidevogelbeheer in onze polder.

Wil je een bijdrage leveren? Doe je boodschappen bij je lokale boer. Hier een link naar onze webshop waar je gemakkelijk producten van onze boerderij bestelt.

    

Last but not least zijn we erg dankbaar voor de samenwerking met Frans Eigenraam en Marianne van Meurs. Zij zijn ervaren vrijwilligers die op Hoeve Biesland tellingen en nestbescherming doen. Gegevens worden landelijk gedeeld.