Skip to main content

Natuurbegrazing op Ackerdijk

💚 Hoeve Biesland boert graag in samenwerking met boswachters. Zo grazen onze ossen o.a. op gebied van Natuurmonumenten. De Ackerdijkse Plassen is een bijzonder vogelgebied tussen Rotterdam en Delft.

 

Op deze foto zie je boer Tim van Bregt die even bij onze ossen gaat checken hoe het met ze gaat. Onze ossen grazen hier met als doel biodiversiteit te vergroten. Door hun begrazing ontstaat er een veelzijdigheid aan soorten kruiden, bloemen, grassen en daarmee ook insecten, wormen en ander gespuis. De staan weer op het menu van vogels. Het natuurgebied is afgesloten voor mensen om op die manier de rust voor de vogels te bewaren. Toch kun je het goed beleven.

Klim omhoog op de hoge uitkijktoren De Tureluur van Natuurmonumenten. Over de graslanden zie je nu (in het voorjaar) tussen onze ossen de grutto’s lopen en kieviten buitelen. Zie je de hoogteverschillen in het landschap? Dit komt onder andere doordat dit gebied op de scheiding van een kreekrug en veenweide ligt. Veen klinkt naarmate de tijd verstrijkt in, terwijl de klei van de kreekrug dit niet doet. Het historische reliëf van dit gebied is zo eenvoudig te herkennen.


Loop daarna over het wandel- en fietspad naar de vogelkijkhut (Uitkijksilo De Kluut). Vanaf daar kijk je op een eilandje waar kokmeeuwen en visdiefjes zich graag ophouden. Je hoeft niet te wachten om bijzondere vogels te spotten totdat je in de uitkijksilo bent. In het riet langs het pad zit rietzanger, rietgors en de blauwborst!

Via de website van Natuurmonumenten vind je de hele wandeling inclusief leuke tips van de boswachter. Vergeet je verrekijker niet ???? en doe onze ossen de groeten!