Skip to main content

Hoeve Biesland boert als biologische boer maar al te graag in samenwerking met boswachters. Zo pachten we gebieden van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Eén van die boswachters is Bart van Berkel. Van origine ecoloog en tegenwoordig aan het werk als Senior Boswachter Beheer bij Staatsbosbeheer.

Bart vertelt: “Om de natuurdoelen op de gebieden van Staatsbosbeheer te halen is maatwerk met onze pachters cruciaal. Hoeve Biesland is één van de boeren met wie een natuurinclusieve landbouwovereenkomst is afgesloten. Hoeve Biesland krijgt hiermee grond van Staatsbosbeheer in pacht en zorgt daarnaast voor meer biodiversiteit op haar eigen gronden.”

Lang niet ieder perceel dat Hoeve Biesland pacht is hetzelfde. Het ene stukje heeft ruige begroeiing, op het andere stuk groeien hele bijzondere kruiden. Zoals bijvoorbeeld de rietorchis. De ecologische samenhang van planten is niet makkelijk te benoemen, daar komt specialistische vakkennis bij kijken.

Boswachters zoals Bart schrijven kaders met natuurdoelen waar wij als boer naartoe werken. Dat kan gaan over maaibeheer om kruiden in stand te houden of juist te onderdrukken. Soms zijn er grassen die de groei van andere planten onderdrukken, als we dan vroeg maaien kunnen we deze grassen doorbreken en krijgen kruiden een betere kans. Als we zorgen dat er jaarrond nectar beschikbaar blijft gedijen nachtvlinders en wilde bijen daar goed bij. Zij krijgen dan een kans van ei helemaal tot volwassen insect te groeien. En in specifiek onze veenweide polders is het beschermen van weidevogels een hoofddoel.

In het ideale scenario loopt boswachter Bart samen met onze boer Tim het grasland in en stippelen ze samen uit hoe het moet gebeuren. “Ik ben op zoek naar balans tussen natuurdoelen en haalbare bedrijfsvoering voor de boer”. Wederkerigheid en helderen afspraken tussen boer en boswachter zijn daarbij belangrijk. De boswachter vertelt de boer wat hij moet doen, maar leert gelijktijdig van de boer die alle stukjes grond en de geschiedenis ervan op zijn duimpje kent. Voor ons als boer (of beter: landschapsbeheerder) is het belangrijk om voor de landschapsdiensten betaald te worden. Kortom, het is altijd samen zoeken naar balans.

Natuurlijk samenwerken dus!