Skip to main content

Agrarisch ondernemer van het jaar 2023?!

YES YES YES!! Eindelijk mag het aan de grote klok. Hoeve Biesland is in de race voor de titel ‘agrarisch ondernemer van het jaar’. Samen met al onze klanten (JULLIE!) laten we zien dat natuurbeheer, biologisch boeren, lekker eten én een korte (kringloop) voedselketen hand in hand kunnen gaan.

Help ons om onze missie te volbrengen. Stem op ons via:
https://fd2.formdesk.com/reedbusiness1/Agrarisch_Ondernemer_van_het_jaar_2023


Agrarisch Ondernemer van het jaar

Agrarisch Ondernemer van het jaar is een (best wel) prestigieuze ondernemersprijs in de agrarische sector. Graag delen we met jullie wat onze missie is, en waarom wij denken dat we deze titel verdienen:


Ondernemerschap van Hoeve Biesland

Als biologische boerderij zijn wij het Central Park van de randstad. Wij bouwen aan een regio waarin het boeren, natuurbeheer, recreatie en zorg in elkaar overvloeien. Op ons erf vind je onder één dak een slagerij, groentetuin, bakkerij, zuivellokaal en zorgboerderij. We zetten onze producten af binnen een straal van 29km. Het ondernemerschap bij Hoeve Biesland draait om het verweven van dingen die ogenschijnlijk tegenstellingen zijn. In de afgelopen 20 jaar hebben wij een kringloopconcept neergezet. Ons melkvee zet slootkantmaaisel om in compost, zonne-energie drijft de voerrobots aan, en onze boeren cappuccino staat in de hipste Rotterdamse koffiebar op de kaart. We verwelkomen wekelijks 900 bezoekers op ons erf en hebben geleerd om hard werken te combineren met het creëren van ruimte en aandacht voor onze hulpboeren (zorgboerderij).

 

Maatschappelijke betrokkenheid van Hoeve Biesland

Hoeve Biesland is ‘een plek’ om te genieten. Onze polder is uitloopgebied van de stad en wij beheren het landschap met een gesloten kringloop. Wij geloven dat onze boeren-bedrijfsvoering verweven moet zijn met het stadsleven, het leven van kievitkuikens, de grillen van politiek Den Haag, het bodemleven in onze moestuin en de lokale economie. In onze polder lees je op de borden van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hoe begrazing van onze ossen biodiversiteit vooruit helpt. Maar onze betrokkenheid gaat verder. “Iedereen hier is hartstikke gek en te gek” glimlacht hulpboer Paul. Bij Hoeve Biesland werken 45 volwassenen met een lichamelijke/verstandelijke beperking onder professionele begeleiding. Wij zijn al meer dan 10 jaar een professionele zorgboerderij. Wat onze hulpboeren gemeen hebben is de liefde voor dieren en de natuur. Werken combineren we met ontspannen, constructief omgaan met tegenslag en stoppen wanneer iets goed genoeg is.

 

Duurzaamheid bij Hoeve Biesland

Hoeve Biesland wil een landschap creëren dat nu én over 7 generaties leefbaar is. Als boer werken wij continu aan een vruchtbare bodem, vitale dieren en groeiende natuur. Op gebieden van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer graast ons vee en bemesten zij op een natuurlijke manier het land. Meer bloeiende kruiden, insecten en vogels die hun thuis vinden in de wilde oevers en plas-dras gebieden. Van koeienmest en slootkant-maaisel (‘natuurafval’) maken we vruchtbare compost die in trek is bij akkerbouwers uit de regio. Hun groenten verkopen wij weer in onze winkel. Zo is de kring rond. Naast groente oogsten we ook zonne-energie! Met de zonnepanelen op onze stallen draaien we op zonnige dagen ons bedrijf (200.000kWh). We hebben robots die voor vers strooisel in de stallen zorgen, zodat er minder fossiele brandstof nodig is. Kringlooplandbouw pur sang. Duurzaam voor ecologie én economie.

 

Waarom in de running voor Agrarisch Ondernemer 2023?

Wat Hoeve Biesland onderscheidt van andere boeren is dat wij het beheren van het landschap zien als onze core-business. Het produceren van voedsel (dat we tegen een hoge toegevoegde waarde in steden om ons heen verkopen) is secundair. We geloven erin dat ons systeem de oplossing is voor transitie bij Natura2000-gebieden en overloop rond grote steden in de toekomst. Want wat Hoeve Biesland doet is eigenlijk heel logisch: volledig met de natuur samenwerken en op slimme plekken technologie inzetten. Hoe je dat wilt noemen mag je zelf weten: #regeneratievelandbouw #kringlooplandbouw #biologischeboer, maar wij noemen het gewoon Hoeve Biesland.

Bekijk de video hier: https://www.boerderij.nl/melkveebedrijf-brengt-vijf-eigenaren-en-bedrijfstakken-samen

Stemmen!

Help ons om onze missie te volbrengen. Stem op ons via:
https://fd2.formdesk.com/reedbusiness1/Agrarisch_Ondernemer_van_het_jaar_2023

We willen graag Agrarisch Ondernemer 2023 worden omdat we geloven een hoopvolle verbinding tussen boer, burger én natuur. We willen het prijzengeld inzetten om dit verhaal te delen en te helpen om het optimisme terug te brengen.