WEIDEVOGELBOERDERIJ

Wij zijn een door de Vogelbescherming Nederland erkende weidevogelboerderij. Weidevogelboerderijen zijn agrarische bedrijven die zich primair en duurzaam richten op broedende weidevogels en opgroeiende kuikens. De reden dat deze boerderijen er moeten zijn is dat het veel weidevogelsoorten niet meer lukt om voldoende jongen groot te brengen. Het aantal weidevogels neemt dan ook sterk af. Aangezien de meeste weidevogels op boerenland broeden en foerageren zijn boerenbedrijven van vitaal belang voor hun overlevingskansen.

Wij zijn een door Vogelbescherming Nederland erkende weidevogelboerderij.

foto grutto van Frans Eigenraam

Wat wij doen

In de Bieslandse Polder wordt er met mozaïekbeheer geëxperimenteerd. Het ene perceel wordt gemaaid terwijl het andere perceel beweid wordt. Doordat er perioden van enkele weken tussen het maaien en beweiden zitten, krijg je een zo groot mogelijke variatie van ‘graslengten’. Dit systeem heeft veel voordelen voor de weidevogels. Iedere soort weidevogel heeft namelijk zijn eigen voorkeur in graslengte. De ene soort broedt graag in kort of halflang gras, terwijl het bij een ander soort niet lang genoeg kan zijn. Het allerbelangrijkste is dat het gras na de broedtijd heel kort is. Zo kunnen de nog natte jongen opdrogen en raken ze minder snel onderkoeld. Bovendien moet het gras kort zijn om hun voedsel te kunnen zoeken. Door middel van mozaïekbeheer vergroten wij dus de overlevingskansen van de weidevogels.

Weidevogelboerderijen zijn agrarische bedrijven die zich primair en duurzaam richten op broedende weidevogels en opgroeiende kuikens.

Bron ‘Weidevogelboerderijen’ op Vogelbescherming Nederland

SONY DSC
Activiteiten2
IMG-5881 72

Weidevogels tellen

Door vrijwillige weidevogelaars is er jarenlang op het land van Hoeve Biesland geteld en zijn er nesten beschermd. Tegenwoordig wordt er gewerkt met ‘alarmtellingen’, waardoor de broedende vogels nog minder verstoord worden.

Met dank aan weidevogelaar Frans Eigenraam