DE HULPBOEREN

Wat zijn hulpboeren?

Hulpboeren zijn mensen die ons helpen op de boerderij. Het zijn mensen met een beperking of mensen die om een andere reden (nog) niet mee kunnen doen op de arbeidsmarkt. Zij kunnen bij Hoeve Biesland aan de slag. Ook stagiairs en vrijwilligers moedigen we aan een plekje op onze boerderij te vinden.

IMG-2692

Wat doen hulpboeren?

Op onze boerderij leren de hulpboeren door de te beleven. We begeleiden iedere hulpboer binnen een persoonlijk traject waarop we de dagelijkse werkzaamheden aanpassen. De hulpboeren krijgen ondersteuning bij het oplossen van praktische knelpunten in hun persoonlijke situatie. Ook is er een periode van nazorg. Na het doorlopen van het traject steunen we de hulpboeren bij het maken van de volgende stap.
Bij de werkzaamheden die de hulpboeren uitvoeren kunt u denken aan:

• het onderhoud van de natuurgebieden.
• het verzorgen van het vee.
• werkzaamheden in de slagerij.
• het begeleiden van groepen.
• de groenteboerin helpen in de moestuin.
• het maken van streekproducten.

IMG-7581
IMG-7579
IMG-7571

Persoonlijke ondersteuning

Naast het persoonlijke traject op de boerderij krijgen de hulpboeren ondersteuning bij het oplossen van praktische knelpunten in hun persoonlijke situatie. Als het traject op de boerderij afloopt, krijgen de hulpboeren steun bij het maken van de volgende stap. Ze krijgen een periode nazorg.

Hulpboer worden

Hulpboeren kunnen mensen zijn met een lichte beperking, een beperkt psychisch probleem, mensen die willen re-integreren in de (betaalde) arbeidsmarkt, of vrijwilligers en stagiaires.

Lees hier meer over de praktische zaken rondom het worden van een hulpboer, stagiair of vrijwilliger.