ACKERDIJKSE PLASSEN

Hoeve Biesland beheert sinds 2008 ongeveer veertig hectare grasland bij de Ackerdijkse plassen. Natuurmonumenten en andere grote beheerpartijen kwamen er achter dat, door de natuur jarenlang haar gang te laten gaan, er een achteruitgang waar te nemen was in de diversiteit van zowel planten- als diersoorten. Door middel van slim beheer moet dit proces worden teruggedraaid. Door het herstellen van de graslanden, met onder andere sloten, kunnen meer kansen gecreëerd worden.

58832357
58833051
58832662
58832517

Het proces

Jan Duijndam aarzelde in eerste instantie omdat hij de verandering in het ecologische systeem die Natuurmonumenten wilde bewerkstelligen, te snel vond gaan. In 2010 is echter een tienjarig contract gesloten. Het gebied is daarbij ook officieel ingebracht in het project Boeren voor Natuur. Dit zorgt ervoor da nu de tijd en de middelen er zijn om het gebied voor een langere periode duurzaam te beheren. De eerste veranderingen zullen pas over een jaar of vijf (op zijn vroegst) waar te nemen zijn.

Meer over de Ackerdijkse Plassen op: Natuurmonumenten