Projecten

Op Hoeve Biesland vinden we het belangrijk om samen te werken met de natuur. Wij beheren het land voor ons veebedrijf, maar hierbij stopt het niet. Wij werken volgens het principe ‘Boeren voor Natuur’, dat een ideale samenwerking tussen landschap, boeren en natuur nastreeft. Op allerlei manieren zijn we betrokken bij onze natuurlijke omgeving en de samenleving. We werken samen met overheden, fondsen en lokale bedrijven. Hieronder een aantal van onze projecten en samenwerkingen.

De hulpboeren

KOEIENTUIN

Hulpboeren zijn mensen die ons helpen op de boerderij. Het zijn mensen met een beperking of mensen die om een andere reden (nog) niet mee kunnen doen op de arbeidsmarkt. Zij kunnen bij Hoeve Biesland aan de slag. Ook stagiairs en vrijwilligers moedigen we aan een plekje op onze boerderij te vinden.lees meer…

Weidevogelboerderij

KOEIENTUIN

Wij zijn een door de Vogelbescherming Nederland erkende weidevogelboerderij. Weidevogelboerderijen zijn agrarische bedrijven die zich primair en duurzaam richten op broedende weidevogels en opgroeiende kuikens. De reden dat deze boerderijen er moeten zijn is dat het veel weidevogelsoorten niet meer lukt om voldoende jongen groot te brengen. Het aantal weidevogels neemt dan ook lees meer…

Ackerdijkseplassen

KOEIENTUIN

Hoeve Biesland beheert sinds 2008 ongeveer veertig hectare grasland bij de Ackerdijkse plassen. Natuurmonumenten en andere grote beheerpartijen kwamen er achter dat, door de natuur jarenlang haar gang te laten gaan, er een achteruitgang waar te nemen was in de diversiteit van zowel planten- als diersoorten. Door middel van slim beheer moet dit proces worden lees meer…

Stadsboeren

KOEIENTUIN

Hoeve Biesland doet mee aan de formule ‘Stadsboeren’. De overeenkomst tussen de ‘stadse’ boeren is dat ze zich aan de rand van steden bevinden. Daarnaast delen deze boeren de wens om het beheer in samenspraak met de samenleving op te zetten. Zo ontstaat er een gezonde gebiedsexploitatie waaraan zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen, in de vorm van onder andere vrijwilligerswerk, re-integratie en educatie. lees meer…

Stichting vrienden van Biesland

KOEIENTUIN

In februari 2004 is de Stichting Vrienden van Biesland opgericht. Voor 20 euro per jaar kun je ook Vriend(in) van Biesland worden en de Stichting ondersteunen. Je ontvangt dan een aantal keer per jaar een nieuwsbrief en je wordt uitgenodigd voor een jaarlijkse VriendenBijeenkomst, een VriendenDoeDag en de Weidevogelexcursie. Kijk voor meer informatie op www.vriendenvanbiesland.nl

Koeientuin

KOEIENTUIN

De koeientuin wordt een ‘stal’ van 30 x 170 meter waarin de koeien vrij kunnen rondlopen. Dat geeft iedere koe ca. 30 m² ruimte, terwijl dat nu maar ca. 7 m² is: een flinke uitbreiding van bewegingsruimte dus! Daarmee willen wij het dierenwelzijn op een nog hoger niveau brengen en tegelijkertijd onze kringloop nog meer verbeteren.

De ideeën voor de koeientuin zijn met de Gemeente Pijnacker-Nootdorp besproken. Er zullen nog concrete plannen en aanvragen voor een bestemmingsplan en vergunningen moeten worden ingediend.lees meer…

Zonnepanelen

Zonnepanelen-1

Wij streven naar een gesloten kringloop. Daarom willen wij ook onze stroomvoorziening verduurzamen. Dit doen we door zonnepanelen op het dak van de koeienstal te installeren door Solsolutions. Lees meer…