01_zon
1. Zon
De zon laat het gras en de planten op onze boerderij groeien en onze zonnepanelen zetten zijn warmte om in stroom voor der boerderij.
02_water
2. Water
Een goede waterkwaliteit is cruciaal: het water lest de dorst van onze koeien en bevat belangrijke mineralen die uiteindelijk via de kringloop weer in onze grond en planten terechtkomen.
03_bodem
3. Bodem
Doordat wij ons land bemesten met humest, een mix van koeienpoep en slootvegetatie, kan het bodemleven zorgen voor een goede biodiversiteit die insecten en vogels aantrekt.
04_natuurlijkbeheer
4. Natuurlijk Beheer
Samen met onze hulpboeren zorgen wij dat alle aanwezige natuurlijke elementen worden (her)gebruikt in onze kringloop, met als resultaat een kruidenrijk gras en de aanwezigheid van vele kleine diertjes en weidevogels.
05_koeien
5. Koeien
Onze koeien krijgen alle rust en ruimte, eten natuurlijk mals gras en krijgen nauwelijks antibiotica binnen. En dat proef je aan de producten die zij leveren en die wij zelf verwerken en verkopen.
06_afval
6. Afval
Het organische afval van het land en de omgeving wordt in de koeientuin vermengd met de uitwerpselen van onze dieren, dit levert humest op en draagt bij aan een gesloten kringloop en een gezonde bodem.
10_educatie
7. Groenten
De groenteboerin werkt met de hulp van onze hulpboeren aan natuurlijke en waardevolle groente. En van wat de mens niet meer eet genieten onze dieren nog wel, want niets gaat verloren.
08_slagerij
8. Slagerij
Het vlees van onze dieren verwerken wij in onze eigen slagerij op het erf: zo werken wij aan onze kringloop en weten we zeker dat u mooie kwaliteitsproducten kunt kopen in onze Weilandwinkel.
09_hulpboeren
9. Hulpboeren
Wij zijn een gecertificeerde zorgboerderij waar mensen die tijdelijk niet kunnen aarden in het reguliere arbeidsproces een bijdrage kunnen leveren binnen de kringloop van onze boerderij. Want zoals het oude boerengezegde luidt: ‘Wie zaait zal oogsten’.
10_educatie
10. Educatie
Al jaren weten mensen van jong tot oud en instellingen van scholen tot zakenkantoren de weg naar onze boerderij te vinden. Daar leren zijn van onze kringloopeducatie die gericht is op actieve deelname, ervaren en beleven.