IMG-5922

Boeren voor Natuur

In 2002 zijn wij in aanraking gekomen met het concept Boeren voor Natuur. Onze manier van natuurlijk boeren, dat we al deels in de praktijk gestart waren, konden we nu officieel vastleggen met dit concept.

Op het platteland zijn nog veel mogelijkheden om landbouw, natuur en landschap met elkaar te verenigen. Boeren voor Natuur geeft antwoord op de vraag hoe dit zou kunnen. Uitgangspunt hierbij is dat boeren een (deel)inkomen verdienen uit het beheer van natuur en landschap.

Alterra in Wageningen www.boerenvoornatuur.nl

Impact op bedrijfsvoering Hoeve Biesland

Het ontwikkelen en toepassen van het concept Boeren voor Natuur heeft een grote impact gehad op onze bedijfsvoering. Deze is nu ingericht op een gesloten kringloop, dat mooie eindproducten oplevert. Onze doelstellingen volgen het concept:

Ook biologisch-dynamisch

Op 1 januari 2010 zijn wij biologisch-dynamisch gecertificeerd. Boeren voor Natuur en biologisch-dynamische landbouw liggen al heel dichtbij elkaar. Boeren voor Natuur is een concept waarin natuur, recreatie en landbouw in één bedrijfssysteem geplaatst zijn, in een gesloten kringloop. De biologisch-dynamische landbouw heeft als uitgangspunt niet alleen biologisch te produceren, maar ook dat alle onderdelen van die landbouw met elkaar samenhangen. Dat wil zeggen: planten, dieren, bodem, mensen. Het zijn dus twee systemen die elkaar versterken in een optimale kringloop.