IMG-0475

Beheren van de natuur

Op Hoeve Biesland vinden we het belangrijk om samen te werken met de natuur. Wij beheren vanzelfsprekend land voor ons veebedrijf, maar ook andere landschappen. Wij zien het produceren van producten niet als onze enige taak.

Wij werken volgens het principe Boeren voor Natuur, dat onze wijze van boeren en van beheren bepaalt en een ideale samenwerking tussen landschap, boeren en natuur nastreeft. We beheren ook land voor de weidevogels, als Weidevogelboerderij, om een andere belangrijke bijdrage te leveren aan de natuur in onze omgeving.

Beheer van ons land

SAM-0319

Wij beheren een aantal grote stukken land. De Bieslandse Boven en Beneden Polder, een stuk land in Bergschenhoek en een deel van de Ackerdijkse Plassen. Het beheren van verschillende stukken land is van belang voor het in stand houden van onze kringloop. Het gras is natuurlijk van belang voor onze koeien, maar ook bijvoorbeeld riet en struikgewas gebruiken we. Alles wordt hergebruikt, niets is afval. Het beheer van deze gebieden kost veel werk en we schakelen daarvoor de hulp in van onze hulpboeren.

lees meer…

Boeren voor natuur

IMG-5029

In 2002 zijn wij in aanraking gekomen met het concept Boeren voor Natuur. Onze manier van natuurlijk boeren, dat we al deels in de praktijk gestart waren, konden we nu officieel vastleggen met dit concept. De bedenker van Boeren voor Natuur, Alterra in Wageningen, beschrijft Boeren voor Natuur als volgt:

Op het platteland zijn nog veel mogelijkheden om landbouw, natuur en landschap met elkaar te verenigen. Boeren voor Natuur geeft antwoord op de vraag hoe dit zou kunnen.

lees meer…

Weidevogelboerderij

IMG-4777

Wij zijn een door Vogelbescherming Nederland erkende weidevogelboerderij. De reden dat Vogelbescherming dit project heeft gestart is omdat het veel weidevogelsoorten niet meer lukt om voldoende jongen groot te brengen. De aantallen weidevogels nemen sterk af. Aangezien de meeste weidevogels op boerenland broeden en foerageren zijn boerenbedrijven van belang voor hun overlevingskansen.

lees meer…